Publicat: March 18, 2015

Dr. Emilio Canalís Arrayàs és un metge especialista en medicina i cirurgia toràcica, amb número de col·legiat 11880 que ofereix atenció a pacients particulars i mútues, a més amb consulta privada a diferents centres mèdics. 

Realitza proves per a: broncoscòpia amb làser i pròtesi endobronquial, cirurgia de tumors de mediàstasi, extirpació de goll endotoràcic, mediastinostòpia, reconstrucció de paret toràcica, reseccions bilaterals pulmonars...

Ofereix tractaments per a malalties com ara: càncer de pulmó, metastàsic al pulmó, carcinoma broncopulmonar, fibroma pleural, hiperhidrosi, mediastinitis, mesotelioma (benignofibrós), neumotòrax, síndrome de l'obertura toràcica superior, entre d'altres...

El Dr. Emilio Canalís Arrayàs treballa amb cita prèvia. Truqueu ara i demaneu cita!